Сертификат

Сертификат

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Өндірістік лицензияның түпнұсқасы 2020 ж

Кәсіпкерлік лицензия 2021 ж

Дәрілік заттарды тіркеу нөмірін жаңарту

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Медициналық бұйымдарды шығаруға лицензия

Дәрілік заттарды тіркеу нөмірін жаңарту

Медициналық бұйымдарды шығаруға лицензия

One page of patent copy

Патенттің бір парағы

Medical device registration certificate

Медициналық бұйымдарды тіркеу туралы куәлік

NSF-CGMP certificate

NSF-CGMP сертификаты

LOGO registered trademark 1

LOGO тіркелген сауда белгісі 1

Dongfang Shenzhou trademark

Dongfang Shenzhou сауда белгісі

YOPC trademark

YOPC сауда белгісі

Kosher Certificate of Kosher Food

Kosher Food сертификаты

HALA certification

HALA сертификаты

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Канадалық FDA сертификаты

U.S. FDA page

АҚШ FDA парағы

20210519143550

Сыртқы сауда операторларын есептік тіркеу